Eiropas sociālais fonds

SIA "MB Studija" sadarbībā ar Biedrību „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija" (LETERA) piedalās Eiropas Savienības fonda atbalsta projektā:

„Partnerībā organizētās apmācības elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas nozares uzņēmumu darbaspēka kvalifikācijas celšanai un konkurētspējas veicināšanai”

Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/008

Līgums Nr. L‑APA-10-0019